Trào lưu lựa chọn học nghề spa tại các trung tâm thẩm mỹ thay vì đăng ký học đại học. Liệu đây chỉ là trào lưu của giới