Sắc đẹp là nhu cầu cần thiết của người phụ nữ. Đáp ứng nhu cầu này, rất nhiều dịch vụ về chăm sóc sắc đẹp ra đời, phát